Internationale Vrouwendag

8 maart 2023

Op woensdag 8 maart 2023 is het weer Internationale Vrouwendag. Op deze dag staan vrouwen over de hele wereld centraal en vieren we wat vrouwen al hebben bereikt, maar strijden we ook nog steeds voor gelijkwaardigheid. Want zelfs anno 2023 zijn we nog niet waar we moeten zijn.

In Nederland is het thema van Internationale Vrouwendag in 2023: onbeperkt leefbaar. De organisatie: ‘Wij kunnen deze pagina wel vullen met alle ellende die zich afspeelt. Vaak ook in onze eigen omgeving. Onze leefomgeving wordt, zo lijkt het, steeds beperkter. Wat kunnen vrouwen doen om ons leven weer onbeperkt leefbaar te maken? Samen met mannen een onbeperkt leefbare omgeving creëren.’

Wij vroegen Inge Minkenberg (53), wethouder in de gemeente Echt-Susteren, om een reactie op een aantal vragen over dit thema.

Als wethouder is zij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles armoede, onderwijs, jeugdzorg en gezondheid.

Wat betekent emancipatie voor u persoonlijk (hoe belangrijk is het voor u, wat voor rol speelt het in uw leven)?

‘’Emancipatie betekent voor mij gelijke kansen voor iedereen. Ik geloof in de kracht van vrouwen, maar ook in de kracht van ieder ander mens. Daarnaast vind ik het persoonlijk mooi dat steeds meer geaccepteerd wordt dat mannen huisman zijn. In mijn gezinssituatie is dat al twaalf jaar zo en ben ik kostwinner. Destijds kregen we daar nog veel commentaar op, maar anno 2023 is dat gelukkig een stuk beter. Samen zorg je er voor dat je alle ballen in de lucht houdt.’’


Zijn er nog taboes of stereotypen rondom emancipatie en gelijkheid volgens u en wat zou u hier graag anders aan zien?

‘’Uit onderzoeken blijkt dat transgender personen, vrouwen of bijvoorbeeld mensen met een beperking nog altijd minder kans hebben op een betaalde baan, slechter worden betaald of minder geld te besteden hebben met als mogelijk gevolg armoede. Armoede ontstaat onder meer door kansenongelijkheid.

Iedereen moet gelijk behandeld worden en gelijke kansen krijgen. Ongeacht gender, een eventuele beperking, seksuele geaardheid, afkomst of wat dan ook. Dat gegeven spreekt mij enorm aan en daar maak ik me sterk voor.’’

Wat vindt u van het Internationale Vrouwendag thema van dit jaar? Hoe beperkt is ons leven vandaag de dag? Kunnen vrouwen onbeperkt meedoen?

‘’In plaats van te kijken naar beperkingen wil ik kijken naar positiviteit en mogelijkheden. Ik wil voorop stellen dat vrouwen zich sterk(er) kunnen maken en volop kunnen meedoen. Niet afwachten, maar kansen zien, kansen grijpen, opkomen voor jezelf, geloven in je eigen kracht en je eigen kunnen. Lift yourself and each other up!”


Ligt er speciaal voor vrouwen een taak om met elkaar te zorgen voor een onbeperkt leven? Hoe solidair zijn wij vrouwen met elkaar? Moet hier iets veranderen?

‘‘Geweld tegen vrouwen, in welke vorm dan ook, moet echt stoppen. Ik zou zeggen: ken je iemand in zo’n situatie? Steun diegene, bied hulp aan, geef een compliment, trigger iemand tot geloof in zichzelf. Laten we elkaar helpen en alles gunnen’’.


In de politiek zijn vrouwen sterk in de minderheid. Wat was uw motivatie om politiek actief te worden?

‘’Mijn motivatie was om nog meer (sociaal) maatschappelijk betrokken te kunnen zijn. Een drive is ook om drempels af te breken voor mensen in armoede die het moeilijk vinden om de gemeente te benaderen. Want die drempels zijn er. Ik zeg dan ook altijd: heb je hulp nodig? Neem contact op met de gemeente. Probeer onder die deken van schaamte uit te komen. Er zijn veel regelingen en voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. Er zijn bovendien veel betrokken mensen, zowel in onze gemeente als daarbuiten, die zich voor jouw situatie willen inzetten.’’

“Ik heb bewondering en respect voor vrouwen die heftige dingen meemaken en zich weten te herpakken, hindernissen overwinnen en (opnieuw) geloven in hun eigen kracht…”

Wat betekent het thema onbeperkt leefbaar voor u in de politiek. Hoe gaat u binnen uw functie van wethouder met dit thema om? Kunt u een richtinggevende rol spelen bij de emancipatie?

‘‘Ik ben hier iedere dag mee bezig. Als ik in grote lijnen naar mijn portefeuilles kijk: armoede, jeugd(zorg), onderwijs en gezondheid, dan raakt het thema onbeperkt leefbaar alle vier. Met name op het gebied van onderwijs kun je in mijn ogen veel betekenen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de economische zelfstandigheid van vrouwen. Kwalitatief goed onderwijs biedt iedereen op alle vlakken meer kansen.’’


Onveiligheid in de werkomgeving, zeker voor vrouwen, is een actueel thema. Dit speelt ook in de politiek. U bent nog niet zo lang wethouder maar loopt u daar in uw werk ook tegenaan? Heeft u misschien zelf te maken gehad met een vorm van intimidatie of geweld?

‘’Veel politici hebben helaas te maken met online haat. Dat zie je bijna wekelijks op het nieuws voorbij komen. Gelukkig heb ik op dat vlak nog geen hele gekke dingen meegemaakt.’’


Heeft uw werk invloed op uw denkbeelden over vrouwenrechten, feminisme, emancipatie en het thema onbeperkt leefbaar? Is uw kijk veranderd en op wat voor manier? Wat zou u graag nog anders willen zien?

‘’Aangezien ik in mijn functie als wethouder nog meer betrokken ben bij onze maatschappij en burgers ben ik me nog meer bewust van zaken. Ik wil in mijn rol een positieve bijdrage leveren als het gaat om kansengelijkheid. Dat iedere burger gebruik kan maken van alle mogelijkheden en kansen die er zijn. Wat dat betreft is er nog een weg te gaan, maar we zijn ‘en route’ en staan niet stil.’’


Welke krachtige vrouw heeft u geïnspireerd, is een voorbeeld voor u of kijkt u tegen op?

‘’Ik heb bewondering en respect voor vrouwen die heftige dingen meemaken en zich weten te herpakken, hindernissen overwinnen en (opnieuw) geloven in hun eigen kracht. Ook heb ik veel respect voor mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een ander.’’


Kunt u vrouwen inspireren/motiveren om zich in te zetten voor een samenleving waarin gelijkwaardigheid de norm is?

‘’Het gaat niet om mij. Het gaat om ons allemaal. Laten we met elkaar de schouders eronder zetten om de samenleving mooier en beter te maken. Waar ik als wethouder, maar ook als echtgenote, moeder, vriendin, vrouw en als mens mijn steentje kan bijdragen, zal ik dat zeker niet nalaten.’’