Over het museum

Het Museum van de Vrouw in Echt is enig in zijn soort. Nergens in Nederland vind je een museum dat in het teken staat van de vrouw en haar leven. In opeenvolgende tentoonstellingen vertelt het museum zijn verhalen. Hedendaagse thema’s worden verbonden met oude tradities, (lokale) cultuur en maatschappelijke kwesties. Reflectie op het verleden met oog voor de toekomst. Het Wonderkabinet toont in een permanente expositie niet alleen een selectie uit de rijke collectie maar ook de historie van de huidige gemeente Echt-Susteren.

Het museum is gevestigd in het Cultuurhuis Edith Stein, een historisch pand dat in 1887- 1888 gebouwd werd als gemeentehuis met openbare lagere school en onderwijzerswoning.

praktische-informatie-museum-van-de-vrouw

Missie

Het Museum van de Vrouw is een publieksgericht museum dat zijn identiteit voor een belangrijk deel ontleent aan de bewuste keuze om het vrouwenleven in alle facetten te presenteren. Het museum belicht speciaal de zaken die het vrouwenleven kenmerken en verbindt oude tradities met hedendaagse thema’s. Het heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de lokale/regionale cultuur(geschiedenis). Voor iedere expositie wordt een scherpe selectie gemaakt uit duizenden objecten en kledingstukken. Het museum vertelt verhalen over verleden, heden en toekomst.

Visie

Het Museum van de Vrouw brengt voor een zo breed mogelijk publiek het leven van de vrouw voor het voetlicht. Daarnaast wil het museum de cultuurgeschiedenis van de gemeente Echt-Susteren tot leven brengen.

Beleid

Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan 2019-2024. Bekijk hier het publicatieplicht ANBI formulier

Doelstellingen

  • De collectie als verzameling geschiedkundige en volkskundige objecten verbonden aan het leven van vrouwen – met als zwaartepunt de euregio – behouden en uitbreiden;
  • Het presenteren en verzamelen van bijzondere geschied- en volkskundige objecten welke betrekking hebben op de gemeente Echt-Susteren;
  • Het zichtbaar maken van beide collecties door middel van het Wonderkabinet, tentoonstellingen, presentaties en educatie;
  • Het opwekken van belangstelling en waardering in de samenleving voor de beide collecties en de daarmee verband houdende historische, maatschappelijke en culturele achtergrond;
  • Het verzamelen en ter beschikking stellen van kennis over de collecties door het bestuderen, onderzoeken, belichten en interpreteren van historische veranderingen en hedendaagse ontwikkelingen;
  • Daar waar mogelijk gebruik te maken van nieuwe technologie, waarbij gedacht kan worden aan ‘virtual and augmented reality’, passend binnen het karakter van het museum.
  • Relevant blijven als cultureel centrum.