Over het museum

Missie

Het museum van de vrouw is een publieksgericht museum dat haar identiteit voor een belangrijk deel ontleent aan de bewuste keuze om het vrouwenleven in alle facetten te presenteren. Daartoe vertelt het museum verhalen die het vrouwenleven kenmerken en allemaal op een bijzondere wijze doet verbinden. Voor iedere expositie wordt een scherpe selectie gemaakt uit duizenden objecten en kledingstukken. Het museum vertelt verhalen over verleden, heden en toekomst. Verder wordt aandacht besteed aan de gemeentelijke historie.

Visie

Het Museum van de Vrouw brengt voor een zo breed mogelijk publiek het leven van de vrouw voor het voetlicht. Daarnaast wil het museum de cultuurgeschiedenis van de gemeente Echt-Susteren tot leven brengen.

Doelstellingen

  • De collectie als verzameling geschiedkundige en volkskundige objecten verbonden aan het leven van vrouwen – met als zwaartepunt de euregio – behouden en uitbreiden;
  • Het presenteren en verzamelen van bijzondere geschied- en volkskundige objecten welke betrekking hebben op de gemeente Echt-Susteren;
  • Het zichtbaar maken van beide collecties door middel van het Wonderkabinet, tentoonstellingen, presentaties en educatie;
  • Het opwekken van belangstelling en waardering in de samenleving voor de beide collecties en de daarmee verband houdende historische, maatschappelijke en culturele achtergrond;
  • Het verzamelen en ter beschikking stellen van kennis over de collecties door het bestuderen, onderzoeken, belichten en interpreteren van historische veranderingen en hedendaagse ontwikkelingen;
  • Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie, waarbij gedacht kan worden aan ‘virtual and augmented reality’, passend binnen het karakter van het museum.
  • Relevant blijven als cultureel centrum.

Beleid

Het actuele beleidsplan kunt u hier lezen: Beleidsplan 2019-2024.

praktische-informatie-museum-van-de-vrouw