Innamebeleid

Protocol inname materialen

  1. Wilt u een object schenken aan het Museum van de Vrouw dan is dit alleen maar mogelijk door vooraf een e-mail te sturen naar info@museumvandevrouw.nl.

    In die e-mail moet de informatie staan over het object, een of meerdere foto’s toegevoegd worden en het achtergrondverhaal van het object. Objecten kunnen alleen aangenomen worden als er vooraf een melding gedaan is en hierop een antwoord gegeven is door de collectiebeheerder.

  2. De collectiebeheerder is verantwoordelijk voor de inname van objecten. De collectiebeheerder maakt dan ook de afspraak met de schenker. Is de collectiebeheerder, onverwacht, niet aanwezig en kan de schenker aantonen dat het object op de juiste manier aangeboden is, dan bekijkt een depotmedewerker het object. Is er ook niemand van het depot aanwezig, dan neemt een van de gastvrouwen deze rol over.

Criteria voor inname van objecten

  • is het object al in ons bezit;
  • is het een aanvulling;
  • is het een verbetering.

Van te voren wordt in Adlib bekeken of dit het geval is.

  1. Hebben we het object al, is het geen verbetering of aanvulling, dan wordt het object niet aangenomen. Dit wordt ook gecommuniceerd aan de schenker per e-mail.
  2. Hebben we een dergelijk object nog niet, lijkt het een aanvulling of verbetering, dan wordt er na inname van het object door een commissie bepaald of het daadwerkelijk een aanvulling of een verbetering is.Mocht deze commissie besluiten het object toch niet in de collectie op te nemen dan wordt het voorwerp elders aangeboden. De schenker kan er ook voor kiezen om dan het object terug te krijgen. Dit moet dan duidelijk op het innameformulier vermeld worden.
  3. Samen met de schenker, wordt het inname formulier volledig ingevuld. Het is vooral belangrijk een object compleet aan te leveren, inclusief foto’s, verhalen en achtergrondinformatie.De schenker krijgt een kopie van dit inname formulier mee naar huis. Het object wordt tijdelijk in het foto atelier opgeslagen totdat de beoordelingscommissie bijeen komt. Zodra het object in de collectie opgenomen is ontvangt de schenker hier bericht over (dit kan soms wel een half jaar duren).