Collectie

Het Museum van de Vrouw komt deels voort uit een privé verzameling (Nostalnu) van Annie Schreuders-Derks uit Susteren. Die collectie is ontstaan uit de grote interesse voor de verbondenheid van de vrouw met oude en nieuwe tradities en de volkscultuur in de breedste zin van het woord. De kracht en de culturele waarde van de collectie liggen in het geven van een compleet en samenhangend beeld van “anderhalve” eeuw vrouwenleven. In 2007 is de collectie in het bezit gekomen van de gemeente Echt-Susteren. Sinds dat jaar is het museum gehuisvest in het oude raadhuis van Echt. Daarnaast is ook de gemeentelijke collectie van Echt-Susteren in het museum ondergebracht. In 2018 is dit gebouw aan de Plats ingrijpend verbouwd en heeft het museum nieuwe ruimtes in het pand gekregen.

Nieuw in het museum is het Wonderkabinet op de benedenverdieping. In een permanente tentoonstelling worden bijzondere voorwerpen uit de museumcollectie en de gemeentegeschiedenis van Echt-Susteren gepresenteerd. Er is een bezoekershandleiding samengesteld met een beschrijving van de geëxposeerde objecten. De handleiding is te leen bij de entree. Het boekje is ook te koop in de museumwinkel.

over-ons-museum-van-de-vrouw

Het Museum van de Vrouw in Echt is enig in zijn soort. Nergens in Nederland vind je een museum dat in het teken staat van de vrouw en haar leven. Zo dynamisch als dat is, zo vertelt het museum haar verhalen. Voor iedere expositie wordt een scherpe selectie gemaakt uit duizenden objecten en kledingstukken. Het museum vertelt verhalen over verleden, heden en toekomst.

Door de medewerkers en de vele, enthousiaste vrijwilligers wordt in opeenvolgende tentoonstellingen het leven van de vrouw belicht en de historie van de huidige gemeente Echt-Susteren in beeld gebracht.

De identiteit blijft daarbij de rode draad: het presenteren van het vrouwenleven in al zijn facetten. Museum van de Vrouw kiest voor hedendaagse thema’s.

Door te kiezen voor verrassende en nieuwe thema’s, is het museum geen statische verzameling van objecten. Het is een plek waar verhalen worden gekoesterd.