Collectie

Het Museum van de Vrouw komt deels voort uit een privé verzameling (Nostalnu) van Annie Schreuders-Derks uit Susteren. Die collectie is ontstaan uit de grote interesse voor de verbondenheid van de vrouw met oude en nieuwe tradities en de volkscultuur in de breedste zin van het woord. De kracht en de culturele waarde van de collectie liggen in het geven van een compleet en samenhangend beeld van “anderhalve” eeuw vrouwenleven. In 2007 is de collectie in het bezit gekomen van de gemeente Echt-Susteren. Sinds dat jaar is het museum gehuisvest in het oude raadhuis van Echt. Daarnaast is ook de gemeentelijke collectie van Echt-Susteren in het museum ondergebracht. In 2018 is dit gebouw aan de Plats ingrijpend verbouwd en heeft het museum nieuwe ruimtes in het pand gekregen.

over-ons-museum-van-de-vrouw