Organisatie

Het Museum van de Vrouw is ontstaan uit een passie. Deze is nog terug te vinden bij de vrijwilligers, die regelmatig hun steentje bijdragen om de bijzondere collectie zichtbaar te houden voor de volgende generatie en om bezoekers een speciale ervaring te bezorgen.

De organisatie van het Museum van de Vrouw ziet er als volgt uit:

Bestuur

Voorzitter: Bep Geurts – van der Leeuw
Functie: eigenaar Lyons Brokery

Secretaris: Marijke Poolen
Functie: notaris
Nevenfuncties: Secretaris Stichting Mobiele Kogelvangers (onbezoldigd)
Jurylid OLS (onbezoldigd)

Penningmeester: John Laumen
Functie: gepensioneerd
Nevenfuncties: Penningmeester Heemkundekring ‘Echter Landj’ (onbezoldigd)
Penningmeester Stichting Publicatiefonds ‘Echter Landj’ (onbezoldigd)
Bestuurslid VGR-NML (onbezoldigd)

Bestuurslid: Jan Demandt
Functie: gepensioneerd (oud bestuurder scholenkoepel Focus, eigenaar van Demandt Consultancy)
Nevenfuncties: Voorzitter St. Joseph’s Stichting (onbezoldigd)
Bestuurslid Ecrevissecomité Obbicht (onbezoldigd)

Correspondentieadres: bestuur@museumvandevrouw.nl

Naam Benoeming 1e verlenging 2e verlenging Aftreding
Bep Geurts – van der Leeuw 01-07-2019 01-07-2023 01-07-2027 01-07-2031
Marijke Poolen 01-01-2013 01-01-2017 01-01-2021 01-01-2025
John Laumen 30-10-2017 30-10-2021 30-10-2025 30-10-2029
Jan Demandt        

Adviseurs: Fokeline Dingemans-Bakels (museaal)
Rob Corten (ambtelijk)

Medewerkers

Inge Feck-van Tuijl, Coördinator & administratief medewerker

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden voor de vervulling van hun functie. Het personeel wordt beloond op basis van de arbeidsovereenkomst die met de medewerkers is afgesloten. Er is geen aansluiting bij een CAO.

Bezoekadres
Museum van de Vrouw
Plats 1
6101 AP Echt

RSIN nummer 8146.50.958

Stichting Museum van de Vrouw is door de belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Vermogen stichting

  • Middelen worden verworven middels subsidie gemeente, verkoop entreekaarten, rondleidingen, horeca-inkomsten, winkelopbrengsten, rente-inkomsten, sponsoring en donaties.
  • Het vermogen wordt beheerd middels een bedrijfsspaarrekening.
  • Het vermogen wordt ingezet om tekorten in de exploitatie af te dekken.