Organisatie

Het Museum van de Vrouw is ontstaan uit een passie. Deze is nog terug te vinden bij de 50 vrijwilligers, die dagelijks hun steentje bijdragen om de bijzondere collectie zichtbaar te houden voor de volgende generatie en om bezoekers een speciale ervaring te bezorgen.

De organisatie van het Museum van de Vrouw ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Bep Geurts

Secretaris: Marijke Poolen

Penningmeester: John Laumen

Collectiebeheerder: Dorien van Meel

coördinator: Inge Feck-van Tuyl

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden voor de vervulling van hun functie. Het personeel wordt beloond op basis van de arbeidsovereenkomst die met de medewerkers is afgesloten. Er is geen aansluiting bij een CAO.

Bezoekadres Museum van de Vrouw Plats 1 6101 AP Echt RSIN nummer 8146.50.958 Stichting Museum van de Vrouw is door de belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vermogen stichting

  • Middelen worden verworven middels subsidie gemeente, verkoop entreekaarten, rondleidingen, horeca-inkomsten, winkelopbrengsten, rente-inkomsten, sponsoring en donaties.
  • Het vermogen wordt beheerd middels een bedrijfsspaarrekening.
  • Het vermogen wordt ingezet om tekorten in de exploitatie af te dekken.