Educatie als rode draad

08-10-2020

Een van de functies van musea is cultuureducatie. Speciale aandacht is er voor activiteiten om kinderen in contact te brengen met cultuur en cultureel erfgoed. Ook wij willen graag dat kinderen kennis maken met ons museum. Wij werken daarvoor samen met scholen in de regio. In deze blog vertellen we u wat meer over het werk van ons educatieteam.

Het educatieteam van het Museum van de Vrouw verzorgt de educatieprojecten van het museum. In overleg met scholen wordt ieder project op maat gemaakt en aangepast aan de betreffende doelgroep en aan de eisen/wensen van de school. Uitgangspunt is altijd de lopende tentoonstelling en een bezoek aan het Museum van de Vrouw is een vast onderdeel van het project.

Ook organiseert het educatieteam activiteiten voor kinderen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd. Ons streven is kinderen enthousiast te maken voor een stukje cultuur, in dit geval ons museum.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek in oktober gaat ook aan het museum niet ongemerkt voorbij.
Het thema van dit jaar staat in het teken van geschiedenis en heet: En toen?
O.a. via posters op de basisscholen nodigen we kinderen uit naar het museum te komen om deel te nemen aan een aantal leuke activiteiten zoals een rondleiding, het voorlezen van een verhaal, een poppenkastvoorstelling, iets knutselen en soms iets koken. Dit jaar maken ze een gelukspoppetje van wol en een recept uit een kookboekje uit de Tweede Wereldoorlog.
Uiteraard zijn deze activiteiten geënt op het jaarthema.

Sinterklaas

Ook de sinterklaasmiddag is een terugkerende activiteit. Het programma ziet er als volgt uit: een korte, aangepaste rondleiding door het museum, het spelen van spelletjes zoals paardje prik, koekhappen, een poppenkastvoorstelling, een bezoek van Sint en Piet waarbij elk kind bij de Sint mag komen en natuurlijk een surprise ontvangt.

“Dit jaar nemen de leerlingen deel aan een praatgroep over 75 jaar vrede, buitensluiten (Joden) en pesten én mogen ze hun creativiteit botvieren op een klein schildersdoekje.”

Kunstroute Connect College

Jaarlijks bezoeken meerdere VMBO-klassen ons museum tijdens een kunst- en cultuurroute, die het Connect College organiseert.
Het programma is elk jaar in grote lijnen hetzelfde. Na een welkomstwoord en een korte rondleiding door de actuele expositie volgen er twee activiteiten die elk jaar wisselen. Dit jaar nemen de leerlingen deel aan een praatgroep over 75 jaar vrede, buitensluiten (Joden) en pesten én mogen ze hun creativiteit botvieren op een klein schildersdoekje.

Museumbezoek van het Connect College tijdens een activiteitenweek in het voorjaar.

Brugklassen VMBO en HAVO/VWO komen naar het museum, waar de leerlingen een rondleiding krijgen met opdrachten over de expositie, mini-expositie(s) en Wonderkabinet. Theorie en praktische verwerking vinden plaats op school.

Reizen in de Tijd

Ruim een jaar geleden startte in Gelderland het project ‘Reizen in de Tijd’ met als doel in drie jaar een doorlopende leerlijn voor cultureel erfgoed te ontwikkelen. In november 2019 startte het educatieve programma in Midden-Limburg. Het is de bedoeling dat uiteindelijk heel Limburg zich gaat bezighouden met kwalitatieve erfgoededucatie. Samen met Jolijn Rietbergen, werkzaam bij Erfgoed Gelderland, is het Museum van de Vrouw op 8-1-2020 begonnen met het ontwikkelen van een lesprogramma voor groep 7 en groep 8.

Het thema voor groep 8 is: Oorlogsverdriet/Om niet te vergeten (WOII).
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met één onderwerp rondom WOII. Ze voeren opdrachten uit en lossen zo een stukje van een code op die ze moeten kraken. Aan het einde presenteren ze hun bevindingen aan elkaar.

Het thema voor groep 7 is: Mode als kunstvorm/Kleren maken de mens.
De leerlingen, verdeeld in groepjes, voeren opdrachten uit één tijdperk uit. Ze ontdekken mode uit 1880, 1920, 1950, 1960, 1970/1980. De opdrachten zijn afwisselend en door deze goed uit te voeren, verdienen leerlingen steeds een kledingstuk van hun tijdperk. Ze ontdekken hoe kleding werd en wordt gemaakt en waar kleding ‘vandaan komt’. Als ze aan het eind alle kledingstukken hebben verzameld, kleden ze de pop aan en presenteren deze aan de overige groepjes leerlingen.