Tentoonstelling Pas de Deux is verlengd

“Pas de Deux” is een tentoonstelling van twee in Limburg geboren kunstenaressen. De foto’s van HJIMvanGasteren en de schilderwerken van Monique Rutten nodigen uit tot dialoog. De kracht van hun werk zit ‘m in de puurheid, waarmee ze beiden op geheel eigen wijze hun kwetsbaarheid en kracht tonen.

De foto’s van HJIMvanGasteren doen een universeel appel op de verbeelding en de menselijkheid. Ze geven blijk van een zoektocht naar verzoening en begrip. Bij Monique Rutten is het de transparantie die gevoelens van kwetsbaarheid, eenzaamheid en echtheid blootlegt. In de gelaagdheid van haar schilderijen komt het pure van eenzaamheid, boosheid en kwetsbaarheid tevoorschijn.

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Monique Rutten op 9 december is overleden. De verlenging van Pas de Deux is ook een blijk van waardering voor Monique en haar werk.

Ook de expositie Transiency zal langer te bezoeken zijn. Deze expositie toont foto’s van de Belgische fotograaf Jef Paepen. De esthetische naaktfiguren met hun fragiele uitdrukkingsvormen zetten de toeschouwers aan tot reflectie en dwingen hen tot nadenken over de interactie tussen menselijke relaties en over hun ‘condition humaine’. Ze vertellen een gelaagd verhaal, waarvan de titel iets van de mogelijke betekenis onthult.

Beide tentoonstellingen zijn in het Museum van de Vrouw te zien tot en met 31 januari 2024.

Tentoonstelling Pas de Deux Kunstwerk van Gasteren MvdV