Collectiebeleid

Het Museum van de Vrouw is ontstaan uit een passie. Deze is nog terug te vinden in de 50 vrijwilligers die dagelijks hun steentje bijdragen om onze bijzondere collectie zichtbaar te houden voor de volgende generatie en om bezoekers een bijzondere ervaring te bezorgen.

De organisatie van het Museum van de Vrouw ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Fokeline Dingemans

Secretaris: Marijke Poolen

Penningmeester: John Laumen

Collectiebeheerder: Dorien van Meel

Office Manager/Boekingen: vacature

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden voor de vervulling van hun functie. Het personeel wordt beloond op basis van de arbeidsovereenkomst die met de medewerkers is afgesloten. Er is geen aansluiting bij een CAO.

Vermogen stichting

  • Middelen worden verworven middels subsidie gemeenten, verkoop entreekaarten, rondleidingen, horeca-inkomsten, winkelopbrengsten, rente-inkomsten, sponsoring en donaties.
  • Het vermogen wordt beheerd middels een bedrijfsspaarrekening.
  • Het vermogen wordt ingezet om tekorten in de exploitatie af te dekken.

Financiële verantwoording

– Jaarverslag en jaarrekening 2014
– Jaarverslag en jaarrekening 2015
– Jaarverslag en jaarrekening 2016
– Jaarverslag en jaarrekening 2017
– Jaarverslag en jaarrekening 2018