Oproep opheffing museumdepot

Het Museum van de Vrouw, Plats 1 in Echt, gaat stukken uit de museumcollectie afstoten die niet meer in de collectie passen.
De af te stoten collectiestukken zullen indien mogelijk eerst teruggegeven worden aan schenkers. Daarna zullen zij aangeboden worden aan andere geregistreerde Nederlandse musea.

Het betreft deelcollecties uit een extern depot, met objecten van groot volume die al jaren niet zijn opgesteld en in de toekomst ook niet zullen worden opgesteld. Tevens zijn er losse objecten met lage kunst- of erfgoedwaarde die niet in de verzameling thuishoren omdat ze geen enkele relatie hebben met de museumcollecties en geen relatie met het erfgoed van Echt-Susteren.

Omdat het niet in alle gevallen mogelijk is de schenkers te traceren, plaatst het museum deze oproep.

Schenkers van dergelijke objecten kunnen zich melden tot en met 29 september 2022 bij het Museum van de Vrouw, per mail of per telefoon:
Tel. 0475-201002
Mail: info@museumvandevrouw.nl en vermeld in het onderwerp: teruggavedagen

Er wordt contact met u opgenomen. U heeft nodig: een identiteitsbewijs en uw schenkingsovereenkomst of een ander schriftelijk bewijs.
De teruggavedagen zijn op: vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2022.

organisatie-museum-van-de-vrouw