Negen kunstenaars scheppen hun muze in nieuwe expositie

Negen Limburgse kunstenaars geven vorm aan de expositie ‘Et Dieu créa la Femme’ die vanaf 29 januari t/m 10 april 2023 in het Museum van de Vrouw in Echt te bezoeken zal zijn.

Het thema is “De Vrouw”, een thema bij uitstek in dit museum. Het hoeft geen betoog dat de vrouw een veelzijdig wezen is dat de kunstenaar al van oudsher geïnspireerd heeft. Het beroemde kleine beeldje ‘Venus van Willendorf’ dateert al van ruim 20.000 jaar voor Christus en er zullen in de loop van de geschiedenis maar weinig kunstenaars geweest zijn die zich nooit met het wezen ‘Vrouw’ hebben beziggehouden.

De veelzijdigheid komt in deze tentoonstelling vanzelf tot uiting omdat negen kunstenaars ieder hun visie geven in de eigen discipline. Schilderen of tekenen, het maken van bronzen en keramische beelden, het gebruik maken van grafische en fotografische technieken: het
biedt de kunstenaar de mogelijkheid om Gods creatie steeds weer te herscheppen naar het beeld dat hem of haar voor ogen staat.

De deelnemende kunstenaars zijn: Suus Elkink, Michelle Faaij, Lei Hannen, Dawaa Huizinga, Joep van Kerkom, Luc ten Klooster, Marjon Merckelbach, Lidwien van Wersch en Tine van Wijk.

In de volgende grote wisseltentoonstelling die in het voorjaar van 2023 zal openen staan vrouwen in de criminaliteit centraal.

Kunstexpositie_Et_Dieu_crea_la_Femme_Poster-web